Thứ Hai, Tháng Mười Hai 17, 2018

Tư vấn luật hình sự

“Nơi không có quyền lực cộng đồng thì không có pháp luật, nơi không có pháp luật thì không có gì gọi là công bằng.” “Luật lệ không công bằng, tự nó đã là một dạng bạo lực” – Mahatma Gandhi

Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Điều 357. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su gioi 1. Người nào...

Tội nhận hối lộ theo luật hình sự mới

Điều 354. Tội nhận hối lộ. luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su gioi 1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền...

Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Điều 355. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su gioi 1....

Tội tham ô tài sản theo luật hình sự 2017

Điều 353. Tội tham ô tài sản. luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su gioi 1. Người nào lợi dụng chức vụ,...

Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để...

Điều 366. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. luật sư bào chữa, luật sư...

Tội môi giới hối lộ theo luật hình sự 2017

Điều 365. Tội môi giới hối lộ. luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su gioi 1. Người nào môi giới hối lộ...

Tội đưa hối lộ theo luật hình sự 2017

Điều 364. Tội đưa hối lộ. luật sư bào chữa, luật sư hình sự, luat su gioi 1. Người nào trực tiếp hay qua trung...

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. luật sư bào chữa, luat su bao chua 1. Người nào có chức vụ, quyền...

Quy định mới về tội phạm tham nhũng trong bộ luật hình sự 2015

Tham nhũng là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. luật sư bào chữa, luat su bao chua Tính nguy hiểm của...

8 điểm mới đáng lưu ý trong bộ luật tố tụng hình sự 2015

1. Ghi nhận nguyên tắc suy đoán vô tội (Điều 13). luật sư bào chữa, luat su bao chua   Điều 13. Suy đoán vô tội...

Quy trình thụ lý và thu nợ

Quy trình cơ bản được PHU&Lawyers thực hiện như sau: dịch vụ đòi nợ, thu hồi nợ 1 – Cung cấp giấy tờ liên quan...

Cách tính phí dịch vụ thu nợ

Khách hàng có quyền tự lựa chọn hình thức tính phí cho phù hợp bản thân hoặc Doanh nghiệp mình. dịch vụ đòi nợ,...

Tài liệu cần thiết để thực hiện dịch vụ thu nợ

Tài liệu, chứng cứ cần cung cấp khi yêu cầu giải quyết tranh chấp nợ. dịch vụ đòi nợ, thu hồi nợ 1. Hợp đồng,...

Dịch vụ đòi nợ, thu hồi nợ hợp pháp ở TpHCM

Sự cần thiết của dịch vụ đòi nợ, thu hồi nợ XẤU. dich vu doi no, thu hoi no Tình trạng nợ, lợi ích của...